ZAKRES USŁUG

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą dotyczącą świadczonych przez nas usług

Montaż i instalacje

 • Montaż i instalacja zbiorników,
 • Montaż i instalacja dystrybutorów oraz pomp,
 • Montaż systemów monitoringu dozowania płynów i dystrybucji paliw,
 • Montaż systemów telemetrycznych,
 • Montaż układów filtracji paliw i cieczy,
 • Integracja zbiorników ze systemami pomiarowymi.

Modernizacje i rozbudowy

 • Modernizacje i remonty dystrybutorów i zbiorników,
 • Rozbudowy już istniejących zbiorników i instalacji,
 • Łączenie zbiorników w baterie,
 • Malowanie zbiorników,
 • Konserwacja dystrybutorów i zbiorników.

Przeglądy i serwis

 • Okresowe przeglądy techniczne urządzeń,
 • Kalibracje liczników, czujników, sond pomiarowych,
 • Testy czujników i zaworów,
 • Opomiarowanie zbiorników w systemy pomiarowe,
 • Wzorcowania i legalizacje zbiorników i dystrybutorów,
 • Czyszczenie zbiorników mechaniczne i bezinwazyjne,
 • Rewizje zbiorników paliwowych,
 • Asysta przy odbiorach technicznych,
 • Pomiary instalacji elektrycznej i uziemienia.