Postanowienia ogólne

Data aktualizacji: 10.01.2024

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej prowadzonej przez firmę eN-TANK, która równocześnie jest Administratorem zbieranych przez serwis danych osobowych (EN-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Lesznie przy ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000847691) – www.entank.webd.pl/entankeu/, www.en-tank.eu – i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej tejże firmy.

Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz przedstawionych w niej, warunków korzystania z naszej witryny internetowej. Postanowienia niniejszej „Polityki prywatności”, w połączeniu z wdrożonymi w naszej firmie „Zasadami ochrony danych osobowych” w sposób kompleksowy regulują stosowane przez eN-TANK reguły postępowania z danymi osobowymi użytkowników.

Zasady ochrony danych osobowych udostępnione zostały na naszej stronie internetowej, w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz w siedzibie firmy.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Korzystanie z witryny internetowej firmy eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania.

Przekazywane nam dane osobowe w formularzu kontaktowym (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu z Państwem, lub też umieszczenia Państwa na liście odbiorców wiadomości dotyczących informacji klientów z nowościami handlowymi oraz biuletynami pomocy technicznej.

Przetwarzanie Państwa danych we wskazanych wyżej celach odbywa się zawsze, tylko na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonej przez eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. witryny internetowej oraz w celu optymalizacji działania naszej witryny.

Jak wykorzystujemy zebrane dane

Firma eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak budowanie bazy klientów, wysyłka wiadomości lub biuletynów informacyjnych i technicznych, identyfikacja potrzeb rynkowych użytkowników, rozwój produktów, itp.). Jakiekolwiek przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych, zawsze odbywa się na ważnej podstawie prawnej oraz z poszanowaniem praw i wolności właścicieli danych.

Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej.

Zgromadzone dane mogą zostać przekazane w szczególnych przypadkach wyłącznie: następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym prowadzonej przez firmę eNTANK Niemiałkowski Sp.J. działalności gospodarczej, lub niezależnym zleceniobiorcom zatrudnionym w celu wykonania na nasze zlecenie lub w naszym imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami lub też innym podmiotom niż wskazane wyżej tylko na podstawie wyraźnej przez Państwa zgody.

Jak chronimy Twoje dane

Firma eN-TANK Niemiałkowski Sp.J. stosuje odpowiednie środki zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego, dostosowane do aktualnego poziomu ryzyka dla przetwarzanych danych osobowych. Zastosowane środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. 

Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne, takie jak: bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz (tam gdzie jest to wymagane) technologie szyfrujące.

Zastrzegamy jednak, że mimo podjętych przez nas środków mających na celu stworzenie i utrzymanie bezpiecznej oraz niezawodnej w użytkowaniu witryny, bardzo trudne jest pełne zagwarantowanie poufności przekazywanych nam danych i materiałów. Jako użytkownicy Internetu muszą Państwo liczyć się z ryzykiem możliwości wystąpienia negatywnych skutków ewentualnych działań o charakterze przestępczym podejmowanych przez innych użytkowników niezwiązanych z firmą eNTANK Niemiałkowski Sp.J. Niemniej jednak podejmujemy wszelkie możliwe środki w celu dostosowywania stosowanych zabezpieczeń gromadzonych danych osobowych do aktualnych zagrożeń, tak aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób możliwie najbezpieczniejszy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, abyśmy mogli użyć Państwa danych osobowych, jak opisano powyżej lub w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą (np. w celach marketingowych), przechowujemy je do momentu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie lub do upływu terminu określonego przez prawo. 

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

W przypadku wyrażenia chęci przez Użytkownika wynikającym z wymienionych praw należy wystosować pisemną prośbę o usunięcie danych osobowych na adres en-tank@en-tank.pl. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pomagają w analizie sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług na Naszej stronie i służy celom statystycznym. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki, jednak może to wpłynąć na pełną funkcjonalność strony.

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies (analityczne, funkcjonalne i reklamowe) – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

Do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa „Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszą polityką.

Niniejsza polityka podlega okresowym aktualizacjom. Informujemy o zmianach poprzez umieszczenie nowej daty aktualizacji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

Niniejsza polityka podlega okresowym aktualizacjom. Informujemy o zmianach poprzez umieszczenie nowej daty aktualizacji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.